9So/18/11

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu:


Účastníci:
Margita Hvizdáková, Žilina
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie, Bratislava