9So/152/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.02.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. VFier Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
Miroslav Vagaš
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava