9So/14/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.04.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Mária Usačevová
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Vlasta Miháliková
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava