9So/111/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
c/a
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
MUDr. Jánj Soják
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava