8Sžz/4/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 31.05.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Tsibola Willy Tshamala, Kongo
c/a
Ministerstvo vnútra SR