8Sžz/4/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.09.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Varinský, s.r.o., Trnava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava