8Sžz/3/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.05.2012 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Vincent Nsungu Nemboko, Kongo
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava