8Sžz/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.01.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
PPC Power, a.s., Bratislava
c/a
Ministerstvo financií SR