8Sžz/2/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.06.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
c/a
Telekomunikačný úrad SR, Bratislava