8Sžr/95/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Pavel Žiak, Opava 3
c/a
Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor