8Sžr/20/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Ing. Pavel Ivanko a spol., Vyšná Boca
c/a
Okresný úrad Liptovský Mikuláš - katastrálny odbor