8Sžr/118/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
JUDr. Krško - SKP SĹŇAVA, poľnohospodársko-obchodné družstvo, Sokolovce
c/a
Okresný úrad Piešťany