8Sžr/110/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.12.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
Ing. Róbert Berný, Nehvizdy, Česká republika
c/a
Okresný úrad Bratislava