8Sžp/8/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.07.2014 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Eva Babiaková, CSc.


Účastníci:
Ing. Miroslav Juriga a spol.
c/a
Okresný úrad Trnava (pôvodne Krajský stavebný úrad Trnava)