8Sžp/7/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.05.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Mgr. Ľuboša Reptišová a spol., Bratislava
c/a
Krajský stavebný úrad v Bratislave