8Sžp/6/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.01.2012 09:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
STAVOMONTÁŽE 08 s.r.o. Košice
c/a
Krajský stavebný úrad v Košiciach