8Sžp/5/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2013 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
1/ Peter Kožuch, Solčany, 2/ Zuzana Kožuchová, Solčany
c/a
Krajský stavebný úrad v Nitre