8Sžp/21/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.07.2013 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
MUDr. Mária Harantová, Turzovka a spol.
c/a
Obvodný úrad v Žiline