8Sžp/20/2013

8Sžp/21/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.11.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Dušan Pechar - Pechariáda, Svätý Jur
c/a
Okresný úrad Bratislava - odbor výstavby a bytovej politiky