8Sžp/17/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.01.2012 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ing. Jana Kmeťková
c/a
Krajský stavebný úrad v Bratislave