8Sžp/16/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.06.2013 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
c/a
Okresnú úrad v Bratislave /Krajský stavebný úrad v Bratislave/