8Sžo/7/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.02.2012 09:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslav Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
DEAS ARMS, s.r.o., Bratislava
c/a
Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR