8Sžo/69/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.12.2014 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Peter Jarkovský a spol,
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR