8Sžo/67/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.12.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Samuel Samec, Žilina
c/a
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky