8Sžo/65/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.11.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Štefan Hudáček, Banská Bystrica
c/a
Mesto Banská Bystrica