8Sžo/63/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.11.2014 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Ing. Ladislav Šindler
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR BA