8Sžo/61/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.12.2014 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
JUDr. Ladislav Ščury, Čadca
c/a
Štátna energetická inšpekcia Trenčín