8Sžo/60/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.02.2013 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
RENO - obuv SK spol. s r.o. Bratislava
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Bratislava