8Sžo/55/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.08.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.

Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
POLYTRANS, s.r.o., Prešov
c/a
Slovenská inšpekcia životného prostredia, ústredie - útvar inšpekcie ochrany vôd, Bratislava