8Sžo/52/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
Citybowling Poprad, s.r.o., Poprad
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI