8Sžo/5/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.02.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
BALOG, spol. s r.o., Košice
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia, ÚI SOI, Bratislava