8Sžo/51/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.10.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Peter Mihalik, Prešov
c/a
Ministerstvo vnútra SR