8Sžo/42/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.09.2014 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Juraj Liener, Cígeľ
c/a
Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava