8Sžo/42/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2013 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
Rozhlas a televízia Slovenska
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava