8Sžo/41/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.11.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicherá


Účastníci:
Miloš Kolačkovský, Spišské Podhriadie
c/a
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko