8Sžo/40/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.08.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Milan Jurišta - FIRMA JURIŠTA MILAN
c/a
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Bratislava