8Sžo/39/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2012 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
JUDr. Igor Nitriansky, Trenčín
c/a
Akadémia Policajného zboru v Bratislave