8Sžo/38/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
ST SIRIUS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa
c/a
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie, útvar inšpekcie odpadového hospodárstva, Bratislava