8Sžo/35/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.05.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ing. Zdena Rusnáková, Trnava
c/a
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava