8Sžo/3/11

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu:


Účastníci:
Marta Dánayová, Bratislava
c/a
Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava