8Sžo/26-33/2012

8Sžo/27/2012 8Sžo/28/2012, 8Sžo/29/2012, 8Sžo/30/2012, 8Sžo/31/2012, 8Sžo/32/2012, 8Sžo/33/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.06.2013 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM, s.r.o., Bratislava a spol.
c/a
Ministerstvo zdravotníctva SR