8Sžo/254/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.12.2011 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.

Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
K.P.KOV, s.r.o., Košice
c/a
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava