8Sžo/250/10

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2011 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu:


Účastníci:
Ladislav Liška, Bernolákovo a spol.
c/a
Krajský pozemkový úrad v Bratislave