8Sžo/23/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.03.2012 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
JUDr. Vladimír Ryšan, Žilina
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava