8Sžo/172/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.02.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
DEVELOPMENT 1, s.r.o., Bratislava
c/a
Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky