8Sžo/15/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Ing. Stanislav Šiška, Veľké Orvište
c/a
Okresný úrad Trnava - odbor výstavby a bytovej politiky