8Sžo/131/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Ing. Štefan Štefanides, Želovce
c/a
Centrum právnej pomoci, Kancelára Žiar nad Hronom