8Sžnz/3/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 21.05.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Rád svätého Benedikta, Komárno
c/a
Štatistický úrad SR, Bratislava