8Sžhpu/1/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
c/a
Protimonopolný úrad SR, Bratislava