8Sžf/9/11

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2011 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu:


Účastníci:
Daniel Lašút, Lietavská Lúčka
c/a
Colné riaditeľstvo SR, Bratislava
ZRUŠENÉ